Ekspert: poslednje izmene od 11.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 11.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pokrajinska skupštinska odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, br. 39/17) 
 • Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu („Sl. list APV“, br. 39/17) 
 • Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 81/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102904
 • Službenih mišljenja: 14847
 • Sudske prakse: 8353
 • Modela akata: 752
 • Obrazaca: 29010
 • Podzakonskih akata: 75944
 • Prečišć. tekstova: 23091
 • Propisa CG: 1525
 • Propisa R.Srpske: 1902

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.