Ekspert: poslednje izmene od 11.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 11.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (U PRIMENI: od 1. januara 2018. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 90/17) 
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (U PRIMENI: od 1. januara 2018. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 90/17) 
 • Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji obračuna neprofitne zakupnine („Sl. glasnik RS“, br. 90/17)
 • Pravilnik o načinu korišćenja tahografa („Sl. glasnik RS“, br. 90/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 103745
 • Službenih mišljenja: 14894
 • Sudske prakse: 8378
 • Modela akata: 754
 • Obrazaca: 29618
 • Podzakonskih akata: 76630
 • Prečišć. tekstova: 23273
 • Propisa CG: 1530
 • Propisa R.Srpske: 1909

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.