Ekspert: poslednje izmene od 11.11.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 11.11.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 97/13)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 97/13)
 • Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl. glasnik RS“, br. 97/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 72548
 • Službenih mišljenja: 11813
 • Sudske prakse: 6911
 • Modela akata: 583
 • Obrazaca: 19701
 • Podzakonskih akata: 52534
 • Prečišć. tekstova: 16141
 • Propisa CG: 951
 • Propisa R.Srpske: 1378

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.