Ekspert: poslednje izmene od 11.11.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 11.11.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 79/19)
 • Pravilnik o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 78/19)
 • Pravilnik o bezbednosti igračaka („Sl. glasnik RS“, br. 78/19)
 • Pravilnik o cenama bolesničkog dana za produženu rehabilitaciju u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju („Sl. glasnik RS“, br. 78/19)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 120465
 • Službenih mišljenja: 16044
 • Sudske prakse: 9119
 • Modela akata: 830
 • Obrazaca: 34882
 • Podzakonskih akata: 89370
 • Prečišć. tekstova: 27087
 • Propisa CG: 1794
 • Propisa R.Srpske: 2175

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.