Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 11.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 108/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 108/13)
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 108/13)
 • Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 108/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 108/13)
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 108/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73218
 • Službenih mišljenja: 11854
 • Sudske prakse: 6939
 • Modela akata: 587
 • Obrazaca: 20062
 • Podzakonskih akata: 53005
 • Prečišć. tekstova: 16338
 • Propisa CG: 956
 • Propisa R.Srpske: 1395

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.