Ekspert: poslednje izmene od 12.02.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 12.02.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta („Sl. glasnik RS“, br. 14/14)
 • Pravilnik o otpisu potraživanja Nacionalne službe za zapošljavanje („Sl. glasnik RS“, br. 14/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74655
 • Službenih mišljenja: 11926
 • Sudske prakse: 6992
 • Modela akata: 591
 • Obrazaca: 20585
 • Podzakonskih akata: 54121
 • Prečišć. tekstova: 16720
 • Propisa CG: 969
 • Propisa R.Srpske: 1420

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.