Ekspert: poslednje izmene od 12.02.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 12.02.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo („Sl. glasnik RS“, br. 10/18) 
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period januar-jun 2018. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 10/18) 
 • Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 10/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 106585
 • Službenih mišljenja: 15105
 • Sudske prakse: 8520
 • Modela akata: 774
 • Obrazaca: 30292
 • Podzakonskih akata: 78821
 • Prečišć. tekstova: 23935
 • Propisa CG: 1588
 • Propisa R.Srpske: 1961

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.