Ekspert: poslednje izmene od 12.03.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 12.03.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 27/14)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće, kao i društava kapitala i njegovih zavisnih društava („Sl. glasnik RS“, br. 27/14)
 • Odluka o izmeni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 27/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 75203
 • Službenih mišljenja: 11971
 • Sudske prakse: 7031
 • Modela akata: 594
 • Obrazaca: 20854
 • Podzakonskih akata: 54516
 • Prečišć. tekstova: 16876
 • Propisa CG: 987
 • Propisa R.Srpske: 1443

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.