Ekspert: poslednje izmene od 12.04.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 12.04.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet (“Sl. glasnik RS”, br. 30/12)
 • Pravilnik o uslovima, sadržaju dokumentacije i načinu odobrenja izmene ili dopune dozvole za stavljanje leka u promet (“Sl. glasnik RS”, br. 30/12)
 • Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine (prečišćen tekst) (“Sl. glasnik RS”, br. 29/12)
 • Kodeks profesionalne etike advokata (“Sl. glasnik RS”, br. 27/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61535
 • Službenih mišljenja: 10622
 • Sudske prakse: 6180
 • Modela akata: 505
 • Obrazaca: 15621
 • Podzakonskih akata: 44506
 • Prečišć. tekstova: 13341
 • Propisa CG: 777
 • Propisa R.Srpske: 1066

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.