Ekspert: poslednje izmene od 12.04.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 12.04.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/20)
 • Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/20)
 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije OVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 54/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123973
 • Službenih mišljenja: 16273
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36071
 • Podzakonskih akata: 91993
 • Prečišć. tekstova: 27922
 • Propisa CG: 1827
 • Propisa R.Srpske: 2218

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.