Ekspert: poslednje izmene od 12.05.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 12.05.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načinu korišćenja službenih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 49/14)
 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 49/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76377
 • Službenih mišljenja: 12066
 • Sudske prakse: 7117
 • Modela akata: 602
 • Obrazaca: 21358
 • Podzakonskih akata: 55399
 • Prečišć. tekstova: 17161
 • Propisa CG: 1022
 • Propisa R.Srpske: 1466

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.