Ekspert: poslednje izmene od 12.06.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 12.06.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama („Sl. glasnik RS“, br. 50/13)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknada za izvršavanje poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala („Sl. glasnik RS“, br. 50/13)
 • Pravilnik o opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 50/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69480
 • Službenih mišljenja: 11609
 • Sudske prakse: 6649
 • Modela akata: 559
 • Obrazaca: 18175
 • Podzakonskih akata: 50370
 • Prečišć. tekstova: 15267
 • Propisa CG: 901
 • Propisa R.Srpske: 1318

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.