Ekspert: poslednje izmene od 12.07.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 12.07.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 67/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava („Sl. glasnik RS“, br. 67/17) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 67/17) 
 • Dopuna Javnobeležničke tarife („Sl. glasnik RS“, br. 67/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 101626
 • Službenih mišljenja: 14742
 • Sudske prakse: 8289
 • Modela akata: 743
 • Obrazaca: 28746
 • Podzakonskih akata: 74959
 • Prečišć. tekstova: 22781
 • Propisa CG: 1470
 • Propisa R.Srpske: 1874

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.