Ekspert: poslednje izmene od 12.07.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 12.07.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija razvoja poštanskih usluga u Republici Srbiji za period 2021-2025. godine („Sl. glasnik RS“, br. 68/21)
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 68/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 67/21)
 • Zakon o studentskom organizovanju („Sl. glasnik RS“, br. 67/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 133356
 • Službenih mišljenja: 16776
 • Sudske prakse: 9611
 • Modela akata: 877
 • Obrazaca: 38945
 • Podzakonskih akata: 99114
 • Prečišć. tekstova: 30166
 • Propisa CG: 1926
 • Propisa R.Srpske: 2385

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.