Ekspert: poslednje izmene od 12.08.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 12.08.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „POVERLJIVO“ i „INTERNO“ u Bezbednosno-informativnoj agenciji („Sl. glasnik RS“, br. 70/13)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 70/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 70712
 • Službenih mišljenja: 11668
 • Sudske prakse: 6782
 • Modela akata: 567
 • Obrazaca: 18547
 • Podzakonskih akata: 51185
 • Prečišć. tekstova: 15627
 • Propisa CG: 918
 • Propisa R.Srpske: 1336

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.