Ekspert: poslednje izmene od 12.09.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 12.09.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 66/11)
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 66/11)
 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 65/11) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57851
 • Službenih mišljenja: 10020
 • Sudske prakse: 5858
 • Modela akata: 453
 • Obrazaca: 14292
 • Podzakonskih akata: 41984
 • Prečišć. tekstova: 12231
 • Propisa CG: 691
 • Propisa R.Srpske: 963

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.