Ekspert: poslednje izmene od 12.09.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 12.09.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o privremenom kvantitativnom ograničenju izvoza, odnosno upućivanja određenih vrsta robe („Sl. glasnik RS“, br. 87/12)
 • Pravilnik o periodičnim pregledima subjekata u prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 87/12)
 • Odluka o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka („Sl. glasnik RS“, br. 87/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64016
 • Službenih mišljenja: 11099
 • Sudske prakse: 6374
 • Modela akata: 529
 • Obrazaca: 16624
 • Podzakonskih akata: 46406
 • Prečišć. tekstova: 13927
 • Propisa CG: 837
 • Propisa R.Srpske: 1152

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.