Ekspert: poslednje izmene od 12.09.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 12.09.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada („Sl. glasnik RS“, br. 68/18) 
 • Pravilnik o bližim uslovima za organizovanje, ostvarivanje i praćenje ishrane učenika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 68/18) 
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2018. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 68/18) 
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti turizma i ugostiteljstva („Sl. glasnik RS“, br. 68/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 111259
 • Službenih mišljenja: 15387
 • Sudske prakse: 8759
 • Modela akata: 806
 • Obrazaca: 31780
 • Podzakonskih akata: 82267
 • Prečišć. tekstova: 25126
 • Propisa CG: 1674
 • Propisa R.Srpske: 2061

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.