Ekspert: poslednje izmene od 12.10.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 12.10.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2011. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 75/11)
 • Odluka o podacima o deviznim računima rezidenata koje banke dostavljaju Narodnoj banci Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 75/11)
 • Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 75/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58260
 • Službenih mišljenja: 10125
 • Sudske prakse: 5900
 • Modela akata: 464
 • Obrazaca: 14508
 • Podzakonskih akata: 42239
 • Prečišć. tekstova: 12484
 • Propisa CG: 705
 • Propisa R.Srpske: 972

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.