Ekspert: poslednje izmene od 12.11.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 12.11.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije („Sl. glasnik RS“, br. 85/18) 
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti opreme pod pritiskom („Sl. glasnik RS“, br. 85/18) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska supstanci koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 85/18) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska prekursora i država za koje raspoloživi podaci ukazuju da se prekursori na njihovoj teritoriji koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 85/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112575
 • Službenih mišljenja: 15472
 • Sudske prakse: 8830
 • Modela akata: 807
 • Obrazaca: 32209
 • Podzakonskih akata: 83255
 • Prečišć. tekstova: 25412
 • Propisa CG: 1689
 • Propisa R.Srpske: 2073

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.