Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 12.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)
 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Sl. glasnik RS“, br. 92/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59207
 • Službenih mišljenja: 10295
 • Sudske prakse: 5982
 • Modela akata: 488
 • Obrazaca: 14814
 • Podzakonskih akata: 42837
 • Prečišć. tekstova: 12781
 • Propisa CG: 732
 • Propisa R.Srpske: 1011

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.