Ekspert: poslednje izmene od 12.12.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 12.12.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 116/12)
 • Uredba o primeni propisa o državnoj pomoći na podsticaje iz Zakona o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 116/12)
 • Pravilnik o vanrednom prevozu („Sl. glasnik RS“, br. 116/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65808
 • Službenih mišljenja: 11325
 • Sudske prakse: 6478
 • Modela akata: 541
 • Obrazaca: 17078
 • Podzakonskih akata: 47604
 • Prečišć. tekstova: 14476
 • Propisa CG: 858
 • Propisa R.Srpske: 1227

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.