Ekspert: poslednje izmene od 13.01.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 13.01.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika(„Sl. glasnik RS“, br. 2/16) 
 • Pravilnik o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja („Sl. glasnik RS“, br. 2/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija („Sl. glasnik RS“, br. 2/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89975
 • Službenih mišljenja: 13048
 • Sudske prakse: 7642
 • Modela akata: 665
 • Obrazaca: 24977
 • Podzakonskih akata: 66115
 • Prečišć. tekstova: 19959
 • Propisa CG: 1248
 • Propisa R.Srpske: 1642

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.