Ekspert: poslednje izmene od 13.02.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 13.02.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i postupku prijavljivanja pošiljke za pregled, postupku i merama za postupanje sa pošiljkom kojoj je zabranjen uvoz („Sl. glasnik RS“, br. 9/12)
 • Pravilnik o zabranjenim postupanjima zaposlenih u socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 8/12)
 • Pravilnik o podeli na listove karata i planova u državnoj projekciji („Sl. glasnik RS“, br. 8/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 60320
 • Službenih mišljenja: 10462
 • Sudske prakse: 6046
 • Modela akata: 497
 • Obrazaca: 15150
 • Podzakonskih akata: 43625
 • Prečišć. tekstova: 13042
 • Propisa CG: 756
 • Propisa R.Srpske: 1046

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.