Ekspert: poslednje izmene od 13.02.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 13.02.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu smeštaja tereta, njegovog obezbeđenja i označavanja („Sl. glasnik RS“, br. 13/13)
 • Pravilnik o uniformi i oznakama civilne zaštite, oznakama funkcija i specijalnosti i ličnoj karti pripadnika civilne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 13/13)
 • Protokol o saradnji (SOKOJ i ANEM) („Sl. glasnik RS“, br. 13/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 67136
 • Službenih mišljenja: 11417
 • Sudske prakse: 6516
 • Modela akata: 545
 • Obrazaca: 17483
 • Podzakonskih akata: 48555
 • Prečišć. tekstova: 14805
 • Propisa CG: 879
 • Propisa R.Srpske: 1270

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.