Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 13.03.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 22/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 22/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Sl. glasnik RS“, br. 22/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 67819
 • Službenih mišljenja: 11478
 • Sudske prakse: 6553
 • Modela akata: 548
 • Obrazaca: 17579
 • Podzakonskih akata: 49106
 • Prečišć. tekstova: 14936
 • Propisa CG: 882
 • Propisa R.Srpske: 1284

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.