Ekspert: poslednje izmene od 13.03.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 13.03.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja („Sl. glasnik RS“, br. 15/19) 
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 15/19) 
 • Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova („Sl. glasnik RS“, br. 15/19) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 15/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115439
 • Službenih mišljenja: 15619
 • Sudske prakse: 8952
 • Modela akata: 813
 • Obrazaca: 33296
 • Podzakonskih akata: 85501
 • Prečišć. tekstova: 26024
 • Propisa CG: 1720
 • Propisa R.Srpske: 2104

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.