Ekspert: poslednje izmene od 13.04.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 13.04.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dozvoli za rad vaspitača, psihologa i pedagoga u domu učenika („Sl. glasnik RS“, br. 37/16) 
 • Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 36/16) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi („Sl. glasnik RS“, br. 36/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 36/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 92084
 • Službenih mišljenja: 13311
 • Sudske prakse: 7748
 • Modela akata: 674
 • Obrazaca: 25631
 • Podzakonskih akata: 67769
 • Prečišć. tekstova: 20418
 • Propisa CG: 1279
 • Propisa R.Srpske: 1682

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.