Ekspert: poslednje izmene od 13.04.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 13.04.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 46/22)
 • Odluka o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 46/22)
 • Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama („Sl. glasnik RS“, br. 46/22)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 46/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 140158
 • Službenih mišljenja: 17096
 • Sudske prakse: 9843
 • Modela akata: 901
 • Obrazaca: 41262
 • Podzakonskih akata: 104337
 • Prečišć. tekstova: 31744
 • Propisa CG: 2103
 • Propisa R.Srpske: 2557

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.