Ekspert: poslednje izmene od 13.05.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 13.05.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 39/13)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije („Sl. glasnik RS“, br. 39/13)
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2013. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 40/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 68901
 • Službenih mišljenja: 11575
 • Sudske prakse: 6622
 • Modela akata: 557
 • Obrazaca: 17910
 • Podzakonskih akata: 49950
 • Prečišć. tekstova: 15139
 • Propisa CG: 892
 • Propisa R.Srpske: 1306

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.