Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 13.06.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac i državnog puta I reda br. 19 Šabac-Loznica („Sl. glasnik RS“, br. 40/11)
 • Odluka o visini godišnje naknade za kablovsko i/ili satelitsko emitovanje programa („Sl. glasnik RS“, br. 40/11)
 • Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć („Sl. glasnik RS“, br. 39/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56257
 • Službenih mišljenja: 9762
 • Sudske prakse: 5766
 • Modela akata: 440
 • Obrazaca: 13488
 • Podzakonskih akata: 40810
 • Prečišć. tekstova: 11847
 • Propisa CG: 666
 • Propisa R.Srpske: 915

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.