Ekspert: poslednje izmene od 13.06.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 13.06.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o planu i kriterijumima nabavki za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 50/16) 
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. jula 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 50/16) 
 • Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta („Sl. glasnik RS“, br. 51/16) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte („Sl. glasnik RS“, br. 52/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 93056
 • Službenih mišljenja: 13536
 • Sudske prakse: 7834
 • Modela akata: 681
 • Obrazaca: 26113
 • Podzakonskih akata: 68501
 • Prečišć. tekstova: 20700
 • Propisa CG: 1297
 • Propisa R.Srpske: 1725

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.