Ekspert: poslednje izmene od 13.07.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 13.07.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)
 • Zakon o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56908
 • Službenih mišljenja: 9843
 • Sudske prakse: 5809
 • Modela akata: 445
 • Obrazaca: 13827
 • Podzakonskih akata: 41300
 • Prečišć. tekstova: 11990
 • Propisa CG: 672
 • Propisa R.Srpske: 930

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.