Ekspert: poslednje izmene od 13.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 13.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018-2026. godine („Sl. glasnik RS“, br. 61/18) 
 • Strategija za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Republici Srbiji, 2018-2025. godine („Sl. glasnik RS“, br. 61/18) 
 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenim u poplavama u 2016. i 2017. godini („Sl. glasnik RS“, br. 61/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110703
 • Službenih mišljenja: 15366
 • Sudske prakse: 8744
 • Modela akata: 794
 • Obrazaca: 31507
 • Podzakonskih akata: 81815
 • Prečišć. tekstova: 25015
 • Propisa CG: 1662
 • Propisa R.Srpske: 2046

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.