Ekspert: poslednje izmene od 13.10.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 13.10.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 96/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 96/21)
 • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 96/21)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa („Sl. glasnik RS“, br. 96/21)
 • Pravilnik o učeničkim zadrugama („Sl. glasnik RS“, br. 96/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 135336
 • Službenih mišljenja: 16905
 • Sudske prakse: 9697
 • Modela akata: 887
 • Obrazaca: 39664
 • Podzakonskih akata: 100616
 • Prečišć. tekstova: 30666
 • Propisa CG: 1964
 • Propisa R.Srpske: 2451

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.