Ekspert: poslednje izmene od 13.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 13.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova (“Sl. glasnik RS”, br. 111/17) 
 • Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (“Sl. glasnik RS”, br. 111/17) 
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 111/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja (“Sl. glasnik RS”, br. 111/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 105194
 • Službenih mišljenja: 15005
 • Sudske prakse: 8466
 • Modela akata: 765
 • Obrazaca: 29862
 • Podzakonskih akata: 77764
 • Prečišć. tekstova: 23580
 • Propisa CG: 1563
 • Propisa R.Srpske: 1937

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.