Ekspert: poslednje izmene od 13.12.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 13.12.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi (“Sl. glasnik RS”, br. 119/21)
 • Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica (“Sl. glasnik RS”, br. 119/21)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 118/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 118/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 118/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 136719
 • Službenih mišljenja: 16934
 • Sudske prakse: 9753
 • Modela akata: 891
 • Obrazaca: 40244
 • Podzakonskih akata: 101688
 • Prečišć. tekstova: 30976
 • Propisa CG: 2009
 • Propisa R.Srpske: 2474

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.