Ekspert: poslednje izmene od 14.01.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 14.01.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu dobijanja saglasnosti za zasnivanje novog radnog odnosa i angažovanje novih lica („Sl. glasnik RS“, br. 2/13)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 1/13)
 • Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2013. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 1/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 66414
 • Službenih mišljenja: 11339
 • Sudske prakse: 6492
 • Modela akata: 543
 • Obrazaca: 17316
 • Podzakonskih akata: 48065
 • Prečišć. tekstova: 14590
 • Propisa CG: 867
 • Propisa R.Srpske: 1238

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.