Ekspert: poslednje izmene od 14.01.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 14.01.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 2/15)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o licenci za rad geodetske organizacije i geodetskoj licenci („Sl. glasnik RS“, br. 2/15)
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 1/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 81008
 • Službenih mišljenja: 12396
 • Sudske prakse: 7339
 • Modela akata: 628
 • Obrazaca: 22411
 • Podzakonskih akata: 58873
 • Prečišć. tekstova: 18288
 • Propisa CG: 1088
 • Propisa R.Srpske: 1540

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.