Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 14.03.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem („Sl. glasnik RS“, br. 18/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 18/12)
 • Pravilnik o uslovima za proizvodnju lekova, sadržaju obrasca dozvole za proizvodnju leka i Registru izdatih dozvola za proizvodnju lekova („Sl. glasnik RS“, br. 18/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 60967
 • Službenih mišljenja: 10541
 • Sudske prakse: 6122
 • Modela akata: 501
 • Obrazaca: 15350
 • Podzakonskih akata: 44078
 • Prečišć. tekstova: 13203
 • Propisa CG: 765
 • Propisa R.Srpske: 1056

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.