Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 14.03.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 18/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 18/18) 
 • Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 18/18) 
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 18/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 107309
 • Službenih mišljenja: 15164
 • Sudske prakse: 8566
 • Modela akata: 780
 • Obrazaca: 30513
 • Podzakonskih akata: 79318
 • Prečišć. tekstova: 24160
 • Propisa CG: 1608
 • Propisa R.Srpske: 1977

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.