Ekspert: poslednje izmene od 14.03.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 14.03.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Sl. glasnik RS“, br. 32/22)
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog fudbalskog stadiona (sa Prostornim planom) („Sl. glasnik RS“, br. 31/22)
 • Odluka o dodeli sredstava iz budžeta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama namenjenih za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta („Sl. glasnik RS“, br. 31/22)
 • Odluka o raspodeli sredstava iz Programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske/gradske uprave u 2021. godini („Sl. glasnik RS“, br. 31/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 139450
 • Službenih mišljenja: 17014
 • Sudske prakse: 9810
 • Modela akata: 899
 • Obrazaca: 41020
 • Podzakonskih akata: 103829
 • Prečišć. tekstova: 31539
 • Propisa CG: 2053
 • Propisa R.Srpske: 2515

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.