Ekspert: poslednje izmene od 14.05.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 14.05.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl. glasnik RS“, br. 47/12)
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju i naplati potraživanja i otpisivanju dospelih nenaplativih potraživanja od korisnika prava („Sl. glasnik RS“, br. 47/12)
 • Poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd („Sl. list grada Beograda“, br. 19/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61928
 • Službenih mišljenja: 10680
 • Sudske prakse: 6219
 • Modela akata: 508
 • Obrazaca: 15739
 • Podzakonskih akata: 44781
 • Prečišć. tekstova: 13448
 • Propisa CG: 792
 • Propisa R.Srpske: 1075

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.