Ekspert: poslednje izmene od 14.06.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 14.06.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2018. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 57/17)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 57/17)
 • Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku (“Sl. gl. RS – Prosv. glasnik”, br. 5/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 100964
 • Službenih mišljenja: 14624
 • Sudske prakse: 8249
 • Modela akata: 737
 • Obrazaca: 28605
 • Podzakonskih akata: 74443
 • Prečišć. tekstova: 22624
 • Propisa CG: 1450
 • Propisa R.Srpske: 1856

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.