Ekspert: poslednje izmene od 14.07.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 14.07.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 70/14)
 • Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 70/14)
 • Uredba o nepokretnostima za reprezentativne potrebe Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 70/14)
 • Uredba o poklonima koji ostaju u javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 70/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77570
 • Službenih mišljenja: 12210
 • Sudske prakse: 7213
 • Modela akata: 611
 • Obrazaca: 21608
 • Podzakonskih akata: 56242
 • Prečišć. tekstova: 17510
 • Propisa CG: 1035
 • Propisa R.Srpske: 1498

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.