Ekspert: poslednje izmene od 14.07.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 14.07.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama (U PRIMENI: od 1. januara 2022. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 69/21)
 • Pravilnik o sprečavanju zloupotreba na tržištu digitalnih tokena („Sl. glasnik RS“, br. 69/21)
 • Pravilnik o belom papiru i naknadnom belom papiru koji se odnose na digitalne tokene („Sl. glasnik RS“, br. 69/21)
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Etičkog odbora Državnog veća tužilaca („Sl. glasnik RS“, br. 69/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 133484
 • Službenih mišljenja: 16776
 • Sudske prakse: 9611
 • Modela akata: 877
 • Obrazaca: 38952
 • Podzakonskih akata: 99229
 • Prečišć. tekstova: 30183
 • Propisa CG: 1926
 • Propisa R.Srpske: 2386

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.