Ekspert: poslednje izmene od 14.09.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 14.09.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sprečavanju, ranom otkrivanju i suzbijanju bolničkih infekcija („Sl. glasnik RS“, br. 77/15)
 • Odluka (o usvajanju prevoda Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija) („Sl. glasnik RS“, br. 77/15)
 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“, br. 76/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 87302
 • Službenih mišljenja: 12684
 • Sudske prakse: 7524
 • Modela akata: 652
 • Obrazaca: 24037
 • Podzakonskih akata: 64068
 • Prečišć. tekstova: 19359
 • Propisa CG: 1191
 • Propisa R.Srpske: 1601

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.