Ekspert: poslednje izmene od 14.09.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 14.09.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta („Sl. glasnik RS“, br. 76/16) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja („Sl. glasnik RS“, br. 76/16) 
 • Odluka o izmeni Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra računa („Sl. glasnik RS“, br. 76/16) 
 • Poseban kolektivni ugovor za delatnost poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 76/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 94712
 • Službenih mišljenja: 13835
 • Sudske prakse: 7937
 • Modela akata: 692
 • Obrazaca: 26890
 • Podzakonskih akata: 69698
 • Prečišć. tekstova: 21100
 • Propisa CG: 1360
 • Propisa R.Srpske: 1758

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.