Ekspert: poslednje izmene od 14.09.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 14.09.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije („Sl. glasnik RS“, br. 114/20)
 • Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 114/20)
 • Aranžman između nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije („Sl. gl. RS – Međunarodni ugovori“, br. 5/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126504
 • Službenih mišljenja: 16457
 • Sudske prakse: 9345
 • Modela akata: 856
 • Obrazaca: 37012
 • Podzakonskih akata: 93808
 • Prečišć. tekstova: 28585
 • Propisa CG: 1869
 • Propisa R.Srpske: 2277

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.