Ekspert: poslednje izmene od 14.10.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 14.10.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 89/13)
 • Sudski poslovnik o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika (“Sl. glasnik RS”, br. 89/13)
 • Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2014. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 89/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 71939
 • Službenih mišljenja: 11775
 • Sudske prakse: 6857
 • Modela akata: 578
 • Obrazaca: 19212
 • Podzakonskih akata: 52118
 • Prečišć. tekstova: 15962
 • Propisa CG: 945
 • Propisa R.Srpske: 1363

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.